Search GoMapper
HomeEuropeRomaniaPrahovaPloieşti to Athens

How long does it take to drive from Ploieşti to Athens?

It takes approximately:
16 hours 22 mins
to drive from Strada Mihai Bravu, Ploieşti, Romania to Iera Odos 2, Athens 10435, Greece using the route via E75.
Copyright © 2021