Search GoMapper
HomeNorth AmericaUnited States of AmericaLouisianaShreveport to San Antonio

Driving directions from Shreveport to San Antonio

Directions start from 300 U.S. 80, Shreveport, LA 71101, USA and end at 100-120 E Commerce St, San Antonio, TX 78205, USA via TX-31 W and I-35 S.
Route from Shreveport to San Antonio
1 Head southeast on S Market St toward Milam St 0.1 mi 1 min
2 Keep right at the fork 0.2 mi 1 min
3 Take the Interstate 20 W ramp to Interstate 49 0.5 mi 1 min
4 Merge onto I-20 W
Entering Texas
65.4 mi 1 hour 4 mins
5 Take exit 589 on the left to merge onto TX-31 W / US-259 S toward Kilgore / Henderson
Continue to follow TX-31 W
2.3 mi 4 mins
6 Turn right to stay on TX-31 W 59.4 mi 1 hour 9 mins
7 Merge onto TX-19 N / TX-31 W / TX-7 Loop W / US-175 W via the ramp to Corsicana
Continue to follow TX-31 W / TX-7 Loop W
6.5 mi 7 mins
8 Merge onto TX-31 W via the ramp to Corsicana 85.9 mi 1 hour 41 mins
9 Turn left onto I-35 Frontage Rd 0.2 mi 1 min
10 Take the ramp on the left onto I-35 S 44.3 mi 46 mins
11 Slight left to stay on I-35 S 135 mi 2 hours 12 mins
12 Take exit 158B to merge onto I-37 S / US-281 S toward Corpus Christi 1.3 mi 2 mins
13 Take exit 141A for Commerce St toward Downtown 0.2 mi 1 min
14 Turn right onto E Commerce St 0.7 mi 4 mins
Copyright © 2020